Ibland behöver vi söka hjälp för att det låst sej i kommunikationen med våra närmaste. Det kan vara tillsammans med en partner, med ett vuxet barn eller mellan syskon. Om engagemanget finns för att arbeta med relationen kan parterapi vara till hjälp. När jag arbetar med par riktar jag in mej på relationen och att söka fånga ”samspelsmönstret”. Då parterna känner sej missnöjda i relationen beror det ofta på att man har förväntningar på vad som ska finnas i samspelet och blir besviken då det uteblir. Istället låser det sej, avståndet ökar,frustration byggs upp och närheten minskar. Intimiteten har kanske saknats under lång tid i kärleksrelationen.
I samtalen reflekterar vi tillsammans och försöker förstå vad som händer. Ofta hittar vi längtan efter närhet, omtanke eller förståelse. Genom att synliggöra mönster och känslomässigt nå fram till varandra igen blir det för många möjligt att komma vidare i sin relation.

Söker du familjerådgivning? Se vilka kommuner jag har avtal med på www.parterapeuterna.se.

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email