Om mig

Jag är socionom och leg. psykoterapeut. Jag har också kompletterande utbildningar i bland annat sexologi, familjeterapi och korttidsterapi.

Jag arbetar med samtal sedan 30 år tillbaka. Förtroliga samtal med unga, unga vuxna,föräldrar,vuxna,par,familjer eller grupper som på olika sätt önskar hjälp med att komma vidare i sina liv.

Jag tror inte att det finns en metod som är bäst för de flesta(eller en terapeut för den delen)utan möjligheterna finns i mötet – vilket jag som person och professionell psykoterapeut är medskapande i. Mitt perspektiv är relationellt.

Under åren har jag också anlitats som handledare, utbildare och kursledare. Handledaruppdragen har varit ffa inom skolans värld, psykiatrisk verksamhet eller vid psykoterapier. Under mer än 10 år var jag kursledare åt LAFA för vuxna som arbetar med unga och sex- och samlevnad i gruppsamtal.
Jag har också en utbildning som familje och seminariehandledare utifrån Jesper Juuls relationella perspektiv.

Tidigare har jag arbetat bland annat som kurator på en ungdomsmottagning, psykoterapeut på HVB för unga samt enhetschef och psykoterapeut vid en psykoterapimottagning riktad främst till unga vuxna.

I augusti 2012 startade en ny fas i mitt professionella liv. Boken Limbo kom ut som jag skrivit tillsammans med journalisten Helene Lumholdt. Jag öppnade också en egen mottagning tillsammans med kollegor.
I oktober 2015 startade jag och fyra kollegor Parterapeuterna Stockholm som upphandlar och driver familjerådgivning tillsammans. Jag tar fortfarande emot för psykoterapi enskilt eller som par i min privata verksamhet.

 

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email