Psykoterapi

Ibland går livet på utan större svårigheter men i perioder kan händelser, tankar eller känslor göra att vi behöver söka hjälp. Psykoterapi är en samtalsbehandling som syftar till förändring. Man  träffas regelbundet och pratar om med det som är problematiskt och smärtsamt likväl som längtan och önskningar. I terapi ligger fokus på att söka förståelse för just dig för att du ska kunna komma vidare i ditt liv och må bättre. Förståelsen når vi tillsammans i samtalen.

Vi är alla meningssökande, och att få hjälp att placera känslor och tankar i ett sammanhang hjälper oss att må bättre. Ibland kan det räcka med enstaka samtal medan det i andra situationer kan vara en längre kontakt som är bäst.

Jag ser mej som en erfaren terapeut som lägger stor vikt vid att finna vägar och arbetssätt som passar just dej.

 

 

Dela med dig!
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • email